top of page
Cradle to Cradle - Equans - Klijn Project

Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle® is een innovatief duurzaamheidsconcept dat is ontworpen om producten en processen te heroverwegen en te optimaliseren met het oog op maximale milieuvriendelijkheid. Het idee is om producten te ontwerpen en te produceren met het oog op hergebruik, recyclage en minimale impact op het milieu gedurende hun hele levenscyclus.

 

Hoe werkt Cradle to Cradle® Certificering?

Producten worden beoordeeld op basis van vijf kwaliteitscategorieën, zoals eerder genoemd:

  1. Gebruik van Gezonde Materialen: Dit houdt in dat producten geen schadelijke stoffen mogen bevatten die schadelijk zijn voor mens en milieu.

  2. Hergebruik van Materialen: Producten moeten ontworpen zijn met het oog op demontage en hergebruik van materialen, waardoor verspilling wordt geminimaliseerd.

  3. Hernieuwbare Energie en CO2-Beheer: De productie moet gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen en efficiënt CO2-beheer om klimaatimpact te verminderen.

  4. Verantwoord Waterbeheer: Dit houdt in dat waterverbruik en -lozing worden geoptimaliseerd om verspilling te voorkomen.

  5. Sociale Rechtvaardigheid & Bedrijfsethiek: Naast milieucriteria omvat C2C-certificering ook sociaal verantwoorde praktijken in de productie en bedrijfsvoering.

Klijn Project zet zich in voor duurzaamheid en milieuvriendelijke keuzes. Daarom gebruiken we Cradle to Cradle-gecertificeerde producten.

Door C2C-gecertificeerde producten te gebruiken, draagt Klijn Project bij aan:

 

Gezondere Woon- en Werkomgevingen: C2C-gecertificeerde producten zijn ontworpen met het oog op de gezondheid van mensen, wat resulteert in een betere luchtkwaliteit en minder blootstelling aan schadelijke stoffen.

 

Duurzaamheid: De focus op hergebruik en recycling helpt verspilling te verminderen en grondstoffen efficiënter te gebruiken.

 

Milieubescherming: Het minimaliseren van negatieve milieu-impact, zoals CO2-uitstoot en watervervuiling, draagt bij aan een schonere planeet.

Kortom, Klijn Project omarmt producten met Cradle to Cradle-certificering om duurzaamheid, gezondheid en milieuvriendelijkheid te versterken, waardoor klanten kunnen genieten van hoogwaardige producten met een minimale impact op onze planeet.

bottom of page